SSK Křenovice v roce 2015

16.12.2015 19:23

Letošní rok byl pro náš klub v mnohém zlomový. Náš střelecký kroužek dětí a mládeže prošel generační obměnou. Starší střelci přešli poprvé na střelbu ze vzduchové pušky ve stoje. Tímto velice děkujeme obci Křenovice, která nám svým finančním příspěvkem umožnila nákup konkurenceschopného vybavení pro prvního střelce. To nám umožní vyslat prvního střelce v kategorii dorost na Moravský přebor po více než patnácti letech. V kategorii střelců vleže se přeboru dále účastníme. Ondřej Květenský se ve své první sezóně drží ve středu tabulky.  

   Nové věci se také konečně odehráli na křenovské střelnici. S vydatnou pomocí našich stárků bylo téměř dokončeno nové oplocení areálu. Tímto jim všem děkujeme!

   Hlavní letošní událostí však byla rekonstrukce stropu a střechy klubovny střelnice. Na jaře tohoto roku jsme se úspěšně ucházeli o dataci Jihomoravského kraje na zkvalitnění materiálové základny klubů. Na rekonstrukci v hodnotě 200 000 Kč nám bylo poskytnuto 108 000 Kč. O dofinancování ve výši 92 000 Kč jsme poté z důvodů nedostatku vlastních požádali obec Křenovice. Chceme tímto obci Křenovice velice poděkovat za vstřícný a konstruktivní přístup. Bez její pomoci by k žádné rekonstrukci nemohlo dojít.

   Areál je již nyní využitelný pro pořádání skromnějších obecních, nebo spolkových akcí. Tímto ho nabízíme obci i všem křenovským spolkům zdarma k využití pro veřejné, nebo spolkové akce. Areál bude možno si pronajmout i pro soukromé akce.  

   Další zlomovou událostí byl rozhovor a článek o naší činnosti v brněnském deníku Rovnost. 

   Doufejme, že příští sezóna se této nejen vyrovná, ale bude ještě lepší! Přejeme všem Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok. 

Zpět