Schůze

06.05.2015 11:46

Dne 16.5.2015 se koná schůze spolku v prostorách křenovského divadla. Vchod přes dvůr.

Hlavním bodem je získaná dotace ne opravu střechy klubovny.

Mapka

Zpět