Rozpis tréninků

25.09.2013 11:12

Termíny pravidelných tréninků zůstavaní stejné jako v minulé sezóně, tedy:

Ponděli 18:00

Středa 18:00

Zpět