OKERSNÍ POHÁR

27.04.2013 14:35

 

Okresní pohár ze vzduchových zbraní VzPu 30 děti a mládež

 

  • Druh soutěže: Otevřená střelecká soutěž jednotlivců dle směrnic ČSS
  • Pořadatel: SSK Křenovice, a DDM Vyškov
  • Ředitel soutěže: Magda Musilová
  • Hlavní rozhodčí: Bc. Milan Poláček
  • Datum konání: 11.5.2013
  • Místo konání: Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská 7, 682 01 Vyškov
  • Disciplíny a kat.:   VzPu 30 + podpora do 10 let včetně

                                      VzPu 30 do 12 let včetně

                                      VzPu 30 do 16 let včetně

  • Tech. podmínky: Střílí se dle platných PSS. VzPu po 2 ranách do terče.
  • Startovné: 30 Kč
  • Materiální zabezpečení: Pořadatel poskytuje terče, popřípadě střelivo.
  • Občerstvení: V okolí DDM je několik obchodů a bufetů.
  • Protesty: Písemně s vkladem 500Kč do rukou hlavního rozhodčího.
  • Odměny: V každé kategorii budou odměněni první tři závodníci. V případě menšího počtu,jak 5 závodníků v kategorii se tyto slučují.
  • Organizační pokyny: Všichni soutěžící budou mít s sebou přezůvky.
  • Časový rozvrh: 11.5.2013 sobota

            8:00 – 9:00  příjezd, presentace závodníků

            9:00 – 12:00  směna VzPu

            12:30 – 13:00  vyhlášení výsledků

  • Přihlášky: Nejpozději do 10.5.2013 na email

            Roman Chelík, DDM Vyškov, Brněnská 7, tel.: 517 348 962, 608 623 766, chelik@ddm.vys.cz

            Bc. Milan Poláček, SSK Křenovice, Tel.: 732 329 876, sskkrenovice@email.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu propozic, nebo časové úpravy dle počtu startujících.

Zpět